• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


WERKERVARING Maart 2014 – heden Begeleider Molendrift * Het begeleiden van een zesjarig jongetje met ADHD en kenmerken uit het autisme spectrum in de thuissituatie. Groningen Aug. 2011 – Nov.…

Persoonlijk

WERKERVARING

Maart 2014 – heden Begeleider Molendrift
* Het begeleiden van een zesjarig jongetje met ADHD en kenmerken uit het autisme spectrum in de thuissituatie. Groningen
Aug. 2011 – Nov. 2013 Pedagogisch medewerker flexpool Tjallingahiem
* Kinderen, jongeren van zeven tot 25 jaar begeleiden, ondersteunen in hun woonsituatie. Van intensieve begeleidingsgroepen tot woon-traingroepen. Zelfstandigheid bevorderen, begeleiden naar zelfstandig wonen
Leeuwarden, Drachten, Sneek
Mei 2012 – Okt. 2012 Pedagogisch medewerker crisishulpverlening Tjallingahiem
* Coachtaken; contact onderhouden met ouders, IOG’er, school, opstellen van doelen, rapporteren van voortgangsverslagen. Leeuwarden
Aug. 2007-Dec. 2012 Assistent groepsbegeleider Talant
*Jong volwassenen, volwassenen en ouderen met een milde tot ernstige verstandelijke beperking begeleiden in hun woonsituatie; helpen bij adl, zelfstandigheid bevorderen
Kollum
Nov.2009 – sept. 2010 Assistent groepsbegeleider Talant
* Kinderen van tien tot achttien jaar begeleiden in de woonsituatie; zelfstandigheid bevorderen, o.a. met behulp van het Sociaal Competentie Model Damwoude

STAGE-ERVARING
Sept. 2013 – Febr. 2014 GGD Fryslan
*Jeugdgezondheiszorg, pedagogisch team. Ouders/verzorgers adviseren over opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen. Het begeleiden en ondersteunen van ouders bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag en de ontwikkeling van het kind en in het bevorderen van gedragsverandering
Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadeel, Smallingerland
Febr. –juli 2009 Talant, kinderdagcentrum It Kampke
* Kinderen van drie tot acht jaar met een stoornis in het autismespectrum begeleiden in hun spel, bevorderen van communicatie en zelfredzaamheid, TEACCH methode)
Leeuwarden
Sept. 2007- febr. 2008 Medisch Centrum Leeuwarden, afdeling J Longziekten
* 4-6 patiënten verzorgen, helpen bij ADL, neussondes vervangen, infuus klaarmaken, verschillende overleggen bijwonen
Leeuwarden
Febr - juli 2007 Talant
* Cliënten begeleiden in hun woonsituatie, helpen met ADL, zelfstandigheid bevorderen etc. Kollum

OPLEIDING
Sept.2010 –heden Orthopedagogiek
* Rijksuniversiteit Groningen
Groningen
2005 – 2009 HBO-Verpleegkunde, afstudeerrichting GGZ/VGZ
* Hanze Hogeschool Groningen
* Goed doorlopen en diploma behaald. BIG geregistreerd.
Groningen
1999 – 2005 HAVO, profiel Natuur&Gezondheid(natuurkunde, wiskunde, scheikunde) met economie 1
* Gomarus College
* Goed doorlopen en diploma behaald. Groningen

VAARDIGHEDEN
Talen
Nederlands Mondeling en schriftelijk goed
Engels Mondeling en schriftelijk goed
Fries Mondeling goed

Aanvullend Rijbewijs B, sinds 2005. In bezig van auto

VRIJE TIJD
Hardlopen, uit eten, winkelen, bioscoop, theater, concert

PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN
Sociaal, flexibel, doorzetter, leergierig


Nu mijn opleiding bijna klaar is ben ik op zoek naar een baan die past bij mijn opleiding orthopedagogiek. Graag zou ik als orthopedagoog willen werken in een organisatie waar opvoeding centraal staat, waar ouders geholpen worden positief op te voeden. Ik vind het fijn als orthopedagoog clientcontact te hebben met de client zelf of met de ouders.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

01-08-2007 tot 01-12-2012
Talant, begeleider(invalkracht) op meerdere locaties. Jong volwassenen, volwassenen en ouderen met een milde tot ernstige verstandelijke beperking begeleiden in hun woonsituatie. Daarnaast ook op een locatie voor kinderen gewerkt. Hierin begeleidde ik kinderen van tien tot achttien jaar in de woonsituatie; zelfstandigheid bevorderen, o.a. met behulp van het Sociaal Competentie Mode

01-08-2011 tot 01-11-2013
Tjallingahiem, medewerker flexpool. Kinderen, jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek, van 7 tot 25 jaar begeleiden, ondersteunen in hun woonsituatie. Van intensieve begeleidingsgroepen tot woon-traingroepen. Zelfstandigheid bevorderen, begeleiden naar zelfstandig wonen.
In de periode van mei tot oktober 2012 pedagogisch medewerker op de crisishulpverlening van Tjallingahiem: Coachtaken; contact onderhouden met ouders, IOG’er, school, opstellen van doelen, rapporteren van voortgangsverslagen

01-09-2013 tot 01-02-2014
GGD Fryslan, jeugdgezondheidszorg. Vanuit orthopedagogiek stage gelopen bij het pedagogisch team. Onder andere ervaring opgedaan in het bieden van pedagogische thuisbegeleiding. Daarnaast ervaring opgedaan in het observeren op peuterspeelzalen en vanuit de observatie peuterleidsters adviseren en nabespreken met ouders.

01-03-2014 tot heden
Via de Rijksuniversiteit en Molendrift bied ik thuisbegeleiding aan een jongetje van zes jaar met ADHD en kenmerken van autisme.

Werkervaring

01-08-2007 tot 01-12-2012
Talant, begeleider(invalkracht) op meerdere locaties. Jong volwassenen, volwassenen en ouderen met een milde tot ernstige verstandelijke beperking begeleiden in hun woonsituatie. Daarnaast ook op een locatie voor kinderen gewerkt. Hierin begeleidde ik kinderen van tien tot achttien jaar in de woonsituatie; zelfstandigheid bevorderen, o.a. met behulp van het Sociaal Competentie Mode

01-08-2011 tot 01-11-2013
Tjallingahiem, medewerker flexpool. Kinderen, jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek, van 7 tot 25 jaar begeleiden, ondersteunen in hun woonsituatie. Van intensieve begeleidingsgroepen tot woon-traingroepen. Zelfstandigheid bevorderen, begeleiden naar zelfstandig wonen.
In de periode van mei tot oktober 2012 pedagogisch medewerker op de crisishulpverlening van Tjallingahiem: Coachtaken; contact onderhouden met ouders, IOG’er, school, opstellen van doelen, rapporteren van voortgangsverslagen

01-09-2013 tot 01-02-2014
GGD Fryslan, jeugdgezondheidszorg. Vanuit orthopedagogiek stage gelopen bij het pedagogisch team. Onder andere ervaring opgedaan in het bieden van pedagogische thuisbegeleiding. Daarnaast ervaring opgedaan in het observeren op peuterspeelzalen en vanuit de observatie peuterleidsters adviseren en nabespreken met ouders.

01-03-2014 tot heden
Via de Rijksuniversiteit en Molendrift bied ik thuisbegeleiding aan een jongetje van zes jaar met ADHD en kenmerken van autisme.

Lees meer

Opleiding

01-09-2005 tot 01-08-2009
HBO-Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen, afstudeerrichting gehandicaptenzorg/psychiatrie. Diploma behaald.

01-09-2010 tot heden
Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting leer- en onderwijsproblemen en jeugdzorg. Bezig met mijn laatste jaar en per augustus afgestudeerd.

Opleiding

01-09-2005 tot 01-08-2009
HBO-Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen, afstudeerrichting gehandicaptenzorg/psychiatrie. Diploma behaald.

01-09-2010 tot heden
Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting leer- en onderwijsproblemen en jeugdzorg. Bezig met mijn laatste jaar en per augustus afgestudeerd.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Fries (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Stagiair
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Beperkt ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Antje Cuperus te bekijken

Mijn documenten