• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


PROFIEL Ik ben een communicatief zeer vaardige, intelligente vrouw met brede ervaring en een brede belangstelling. Ik zoek een functie, waarin ik word uitgedaagd en waarin ik mijn kwaliteiten kan…

Persoonlijk

PROFIEL
Ik ben een communicatief zeer vaardige, intelligente vrouw met brede ervaring en een brede belangstelling. Ik zoek een functie, waarin ik word uitgedaagd en waarin ik mijn kwaliteiten kan toepassen. Mijn voorkeur gaat uit naar een functie als (ambtelijk) secretaris of notulist, maar ook een functie als office manager met eigen verantwoordelijkheden spreekt mij aan.

FUNCTIES:
Vanaf 1993 eigen vertaal- en notuleerbureau:
- het notuleren van de Bondsraad van FNV Bondgenoten, een ministeriële commissie over de toekomst van de infrastructuur, van (Europese) bijeenkomsten van Rijkswaterstaat, gemeenteraad- en commissievergaderingen, gemeentelijke werkgroepen en informatieavonden, werkgroepen en het dagelijks bestuur van een landelijke zorggroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een aantal malen een tweejaarlijks, wereldwijd congres voor perfusionisten, Europese conferentie Baltische Zee;
- betrokken bij de informatie en het opstellen van het rapport over de informatie na de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Zeewolde in 2006;
- vertalingen op allerlei gebied;

Vanaf april 2009 t/m december 2013 operational manager bij Horjus Marine Consultancy b.v.
- voorbereiding opdrachten;
- aansturing van surveyors;
- voorbereiding projecten (surveys);
- controle rapportage;
- eindverantwoordelijke rapportage;
- samenstellen rapportage;
- bijhouden updates werkzaamheden
- contact onderhouden met externe partijen;
- verantwoordelijk voor verwerking en archivering van alle digitale informatie;
- bij afwezigheid directie leidinggevende kantoor en eerstverantwoordelijke;
- inwerken nieuwe medewerkers

Vanaf augustus 2006 tot april 2009 managementassistente bij SNS Property Finance. In eerste instantie alleen van het hoofd IT, vanaf december 2007 ook van de directeur Finance & Control. In de maanden augustus tot en met november 2008 ook van de adjunct-directeur Riskmanagement en de directeur Structured Finance & Distribution na het vertrek van een collega. In deze functies de volgende werkzaamheden verricht:
- standaard werkzaamheden
- teksten schrijven en vertalen voor het intranet, teksten redigeren, corrigeren en vertalen;
- verzorgen van de correspondentie en het concipiëren van brieven en (Power Point) presentaties;
- controleren van uitgaande correspondentie op taalfouten, lay-out en huisstijl;
- projectsecretaris voor het project Challenge IT (een project met als doel bedrijfsbrede invoering van nieuwe software);
- opzetten en beheer van archieven en dossiers;
- vertalen computerapplicatie voor relatiebeheer;
- schrijven van een secretariaatshandboek;
- coördineren van huisvestingsaangelegenheden, zowel bij interne als externe verhuizing;

1993-1995 secretariaat van de Ondernemersvereniging Zeewolde:Eind 1992-begin 1993 een tijdelijke functie als bureauredacteur voor een medisch handboek;

Begin 1991-eind 1993 correspondente voor het Veluws Dagblad:

Begin 1990-eind 1991 correspondente voor de Zeewolder Krant:

Juli 1985-augustus 1986 cultureel medewerkster aan de Nederlandse ambassade in Oslo, belast met:
- pers- en culturele zaken;
- verzorgen van voorlichting over Nederland;
- bemiddelen bij studiebeurzen en –reizen;
- organiseren van een handelsbijeenkomst en het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Noorwegen;
- vertalen vanuit de Noorse taal;

OPLEIDING:
- Atheneum A, diploma behaald in 1975;
- Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, bul behaald in 1983;
- Training basis Excell in 2007;
- Training Projectassistent in 2007

TAALBEHEERSING:
- Nederlands: uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling;
- Engels: goed tot uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling;
- Frans: matig, zowel schriftelijk als mondeling;
- Noors: matig, zowel schriftelijk als mondeling;
- Duits: redelijk, zowel schriftelijk als mondeling;
- Zweeds en Deens: passieve beheersing;

VAARDIGHEDEN:
- blind typen, ook vanaf dictafoon;

PERSOONSKENMERKEN:
- communicatief vaardig;
- sociaal;
- loyaal;
- sta open voor de mening van een ander en bereid tot het sluiten van een compromis;
- enthousiast;
- pro-actief;
- sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;
- flexibel en stressbestendig;
- betrokken;

VRIJWILLIGERSWERK:
- van maart 1987 tot november 1989 secretaris van het bestuur van een stichting voor peuterspeelzalen in Hoevelaken;
- zeven jaar lid van de medezeggenschapsraad van basisschool De Zevenster en drie jaar van de medezeggenschapsraad van RSG ’t Slingerbos/De Levant, vestiging Harderwijk;
- sinds 1981 lid van Amnesty International. In Zeewolde heb ik in november 1990 een werkgroep van Amnesty International opgericht, waarin ik nog steeds actief ben;
- van april 2001 tot december 2008 secretaris en vice-voorzitter van het bestuur van Watersportvereniging Lelystad, 900 leden, een eigen haven en drie personeelsleden;
- van december 2008 tot en met december 2009 lid wedstrijdcommissie van Watersportvereniging Lelystad en van een commissie belast met het schrijven van het nieuwe beleidsplan. Tevens (nog) betrokken bij de organisatie van een landelijke zeilwedstrijd;
- van februari 2002 tot oktober 2003 lid van de regiocommissie IJsselmeer en Randmeren van het Watersportverbond);
- vanaf december 2013 webmaster voor bridgeclub Zeewolde en vanaf februari 2014 secretaris van dezelfde vereniging.
HOBBY’S:
- lezen
- zeilen
- bridgen;
- koken;

REFERENTIES:
- dhr. A. Brzic
voormalig hoofd IT SNS Property Finance
06-12827360
mailto:aleks@brzic.com
- dhr. R. Rijntjes
projectmanager Strategic Management Support
033-4644180
rene.rijntjes@snspropertyfinance.com
- dhr. H.D. de Haan
directeur Finance & Control SNS Property Finance
033-4644168
henk-dirk.dehaan@snspropertyfinance.com
- mevr. N. Horjus
directie Horjus Marine Consultancy b.v.
06-27075556
nicky@horjus.info
- MKW Secretariaatsservices
033-4341000

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

20-09-2009 tot 31-12-2013
Horjus Marine Consultancy bv, Almere, operational manager

Werkervaring

20-09-2009 tot 31-12-2013
Horjus Marine Consultancy bv, Almere, operational manager

Opleiding

01-09-1975 tot 01-05-1983
Nederlandse taal- en letterkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen, bul behaald

01-09-1968 tot 01-07-1975
Atheneum A, Thomas a Kempis College, Arnhem, vakken: Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Economische Wetenschappen I, diploma behaald

Opleiding

01-09-1975 tot 01-05-1983
Nederlandse taal- en letterkunde, Radboud Universiteit, Nijmegen, bul behaald

01-09-1968 tot 01-07-1975
Atheneum A, Thomas a Kempis College, Arnhem, vakken: Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Economische Wetenschappen I, diploma behaald

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Noors (Bokmål) (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Noors (Bokmål) (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marianne Donderwinkel te bekijken