• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ervaren Controller en manager met een kritische blik. Analytisch in de bedrijfsvoering en kijkend naar het optimum op de snijvlakken van financiën, bedrijfsorganisatie en ICT. In staat om op een…

Persoonlijk

Ervaren Controller en manager met een kritische blik. Analytisch in de bedrijfsvoering en kijkend naar het optimum op de snijvlakken van financiën, bedrijfsorganisatie en ICT. In staat om op een politieke manier te communiceren, maar nooit zonder het bereiken van de beste oplossing. Die ervaring geeft me als consultant grote voordelen. Gewend om resultaten met hoge kwaliteit te leveren.

Mijn analytische vaardigheden, mijn ervaring als Controller en mijn ervaring in Business Process Redesign kunnen door het efficiënter maken van de processen van grote waarde zijn voor uw organisatie met meer overzicht en winst als resultaat.

Belangrijke vaardigheden: Analytisch, adviserend, communicatief, integer en flexibel.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Mar 2017 - Sep 2017
Logistiek & Bedrijfskundig Consultant, Wharehouse organisatie, Mexico
Organisatie met alleen buitenlandse leveranciers, Consultant voor het verbeteren van opslagproblemen met in combinatie de wens om het assortiment uit te breiden met als voorwaarde Lowbudget.
- In kaart brengen problemen,
- Schrijven wijzing voorstel,
- Selecteren en implementeren WMS,
- Zorgdragen dat ICT-infrastructuur aan de eisen voldoet,
- Schrijven interne procedures in combinatie met AO/IC,
- Assortiment beoordelen met voorstellen tot het beperken van de minimum voorraad en order
hoeveelheid op basis van historische verkopen gedurende 1 jaar in combinatie met de laatste 3
maanden en de gemiddelde levertijd,
M.b.v. kostprijsberekening/m3 aantonen dat het aanblijven houden van oude voorraad meer kost dan dat het ooit zal opleveren. Op basis van dit gegeven een voorstel hoe om te gaan met deze voorraad.

Dec 2016 - Feb 2017
Business Proces Consultant, Middelgrote handelsonderneming, Nederland
Business Process Redesign met als bijkomstig resultaat het verkrijgen van een goedkeurende Accountsverklaring.

Aug 2016 - Nov 2016
Eventorganisator, China & Mexico
Ondersteunen van een Chinese leverancier voor het opzetten van een Offshore Event in Mexico.

Apr 2016 - Okt 2016
Projectcontroller / Changemanager infrastructurele wijzigingen, ICT-onderneming, Mexico
In verband met overname andere ICT-aanbieder.
- In kaart brengen huidige infrastructuur,
- Voorstellen ter verbetering,
- Opstellen begroting en zorgdragen dat het benodigde budget wordt verkregen,
- Opzetten Changemanagementprocedure zodat aan de interne regelgeving wordt voldaan,
- Monitoren projectfinanciën en opstellen financiële rapportages en
- Mede zorgdragen dat het geheel binnen de gestelde tijd en beschikbare financiën voltooid wordt.

Nov 2012 - Okt 2013
Projectcontroller / Projectleider ICT pakket selectie, Middelgrote handelsonderneming, Nederland Selectie en implementatie van een nieuw Bedrijfsvoeringsysteem.
- Contractonderhandelingen met beoogde leverancier,
- Opzetten Changemanagementprocedure zodat aan de interne regelgeving en procedures wordt voldaan,
- Monitoren projectfinanciën en opstellen financiële rapportages en
- Mede zorgdragen dat het geheel binnen de gestelde tijd en beschikbare financiën voltooid wordt.

Aug 2011 - Mei 2012
Financieel Adviseur AO/IC, Middelgroot ICT-bedrijf, Nederland
Adviserend en herontwerp AO/IC zodat een goedkeurende Accountsverklaring kon worden verkregen.

2006 – 2011
Issuemanager & Changemanager SPEER, Ministerie van Defensie
Taken:
- Bijdragen aan de ontwikkelmethoden en technieken ten behoeve van de processen incident- en change management.
- Plv. Secretaris bij de Change Commissie SPEER.
- Project Management
- Ten aanzien van het contract verantwoordelijk voor de controle van de oplevering Fase 1 en 2 en de financiële consequenties ten aanzien van deze opleveringen.
- Controlerend en adviserend m.b.t. de verantwoording van de leverancier over het contract, dit in samenhang met de overige contracten zoals die er waren tussen de leverancier en Defensie.
- Voorbereiden contract- en verantwoording onderhandelingen en namens Defensie deelnemen aan deze onderhandelingen.
- Initiatiefnemer invoering SAP Solution Manager
- Ondersteunen van de Controller m.b.t. de budgetten voor het contract en wijzigingsvoorstellen en namens de Controller deelname aan de Change Commissie SPEER.

2002 - 2006
Hoofd Staf Controller & Informatiemanager Luchtmacht CIS Groep (LCG), Ministerie van Defensie
Taken:
- Verantwoordelijk voor de Plan & Control Cyclus, incl. het verzorgen van de rapportages en zorgdragen voor het verkrijgen van een goedkeurende Accountsverklaring.
- Schrijven jaarlijkse Bedrijfsplan, m.b.v. gegevens aangeleverd door afdelingshoofden.
- Opstellen jaarlijkse begroting en verantwoordelijk voor de budgetten.
- Beoordelen aanbestedingsdossiers.
- Verantwoordelijk voor de lokale informatievoorziening en de technische infrastructuur voor de Luchtmacht onderdelen in binnen en buitenland, incl. uitzendgebieden.
- Verantwoordelijk voor informatiebeleid.
- Uitvoeren SWOT-analyse.
- Deelname aan het Controllers- en het Informatie Managers overleg.
- Initiatiefnemer voor het realiseren van een werkorganisatie. Dit om het mogelijk te maken om met een onderbezetting van ca 30% nagenoeg alle taken toch uitgevoerd konden worden.
- In overleg met Arbo-deskundige zorgdragen voor adequaat meubilair.
- Inrichten en up to date houden van het bevoegdhedenregister.

2005 – 2006
Controller (JCG) Joint CIS Groep/CDC/Bedrijfsgroep ICT, Ministerie van Defensie
Taken:
- Schrijven 1e Bedrijfsplan incl. het verzamelen en verwerken van de budgetten
- Opstellen 1e begroting.
- Verzamelen van de benodigde informatie voor het Bedrijfsplan en de begroting bij de Defensiestaf, het Commando Zee Strijdkrachten, het Commando Land Strijdkrachten en het Commando Lucht Strijdkrachten.
- Ondersteunen reorganisatie van de separate Krijgsmacht CIS-afdelingen naar een Joint CIS-groep.

2005 – 2006
Chef-Staf LCG (“Werk Organisatie”), Ministerie van Defensie
Taken:
Op werkniveau leidinggeven aan diverse ondersteunende afdelingen (10 FTE).

2003 – 2006
Werkvoorzitter Onderdeels Change Advisory Board LCG, Ministerie van Defensie
Taken:
- Voorbereiden van adviezen in het kader van wijzigingsvoorstellen, met name gericht op de technische automatisering en C2 systemen.

2004 – 2005
Gastdocent Controllers Opleiding, Koninklijke Militaire Academie.

2000 – 2002
Informatie Manager Directie Control KLu, Ministerie van Defensie
Taken:
Verantwoordelijk voor het beleid en de informatievoorziening.

2001 – 2002
Officier Toegevoegd Administratieve Organisatie LCG, Ministerie van Defensie
Taken:
Verantwoordelijk voor het op orde brengen van de Administratieve Organisatie

2000 - 2000
Waarnemend Hoofd Product Verantwoordelijke Eenheid CIS, Koninklijke Luchtmacht Staf

Ondersteunen bij de interne reorganisatie en ondersteunen bij het leidinggeven (30 FTE).

1996 – 2000
Medewerker Bedrijfsbureau / Controller, DELM, Ministerie van Defensie

Officier Toegevoegd Bedrijfsbureau, Officier Toegevoegd Kantoor Bedrijfsadministratie, tevens Informatie Manager, tevens Voorzitter Projectgroep Millennium/DELM, tevens Voorzitter RIMACIS/DELM, tevens Kassier, tevens kasbeheerder en Waarnemend Controller.

1995 – 1996
Officier Materieel Logistiek in opleiding, Vlb Eindhoven & DELM, Ministerie van Defensie

1984 – 1995
Specialist Meteorologie en Squadron Assistent Meteorologie, Ministerie van Defensie

1980 – 1984
Voorraadadministrateur bij Technische Unie te Amersfoort.

Werkervaring

Mar 2017 - Sep 2017
Logistiek & Bedrijfskundig Consultant, Wharehouse organisatie, Mexico
Organisatie met alleen buitenlandse leveranciers, Consultant voor het verbeteren van opslagproblemen met in combinatie de wens om het assortiment uit te breiden met als voorwaarde Lowbudget.
- In kaart brengen problemen,
- Schrijven wijzing voorstel,
- Selecteren en implementeren WMS,
- Zorgdragen dat ICT-infrastructuur aan de eisen voldoet,
- Schrijven interne procedures in combinatie met AO/IC,
- Assortiment beoordelen met voorstellen tot het beperken van de minimum voorraad en order
hoeveelheid op basis van historische verkopen gedurende 1 jaar in combinatie met de laatste 3
maanden en de gemiddelde levertijd,
M.b.v. kostprijsberekening/m3 aantonen dat het aanblijven houden van oude voorraad meer kost dan dat het ooit zal opleveren. Op basis van dit gegeven een voorstel hoe om te gaan met deze voorraad.

Dec 2016 - Feb 2017
Business Proces Consultant, Middelgrote handelsonderneming, Nederland
Business Process Redesign met als bijkomstig resultaat het verkrijgen van een goedkeurende Accountsverklaring.

Aug 2016 - Nov 2016
Eventorganisator, China & Mexico
Ondersteunen van een Chinese leverancier voor het opzetten van een Offshore Event in Mexico.

Apr 2016 - Okt 2016
Projectcontroller / Changemanager infrastructurele wijzigingen, ICT-onderneming, Mexico
In verband met overname andere ICT-aanbieder.
- In kaart brengen huidige infrastructuur,
- Voorstellen ter verbetering,
- Opstellen begroting en zorgdragen dat het benodigde budget wordt verkregen,
- Opzetten Changemanagementprocedure zodat aan de interne regelgeving wordt voldaan,
- Monitoren projectfinanciën en opstellen financiële rapportages en
- Mede zorgdragen dat het geheel binnen de gestelde tijd en beschikbare financiën voltooid wordt.

Nov 2012 - Okt 2013
Projectcontroller / Projectleider ICT pakket selectie, Middelgrote handelsonderneming, Nederland Selectie en implementatie van een nieuw Bedrijfsvoeringsysteem.
- Contractonderhandelingen met beoogde leverancier,
- Opzetten Changemanagementprocedure zodat aan de interne regelgeving en procedures wordt voldaan,
- Monitoren projectfinanciën en opstellen financiële rapportages en
- Mede zorgdragen dat het geheel binnen de gestelde tijd en beschikbare financiën voltooid wordt.

Aug 2011 - Mei 2012
Financieel Adviseur AO/IC, Middelgroot ICT-bedrijf, Nederland
Adviserend en herontwerp AO/IC zodat een goedkeurende Accountsverklaring kon worden verkregen.

2006 – 2011
Issuemanager & Changemanager SPEER, Ministerie van Defensie
Taken:
- Bijdragen aan de ontwikkelmethoden en technieken ten behoeve van de processen incident- en change management.
- Plv. Secretaris bij de Change Commissie SPEER.
- Project Management
- Ten aanzien van het contract verantwoordelijk voor de controle van de oplevering Fase 1 en 2 en de financiële consequenties ten aanzien van deze opleveringen.
- Controlerend en adviserend m.b.t. de verantwoording van de leverancier over het contract, dit in samenhang met de overige contracten zoals die er waren tussen de leverancier en Defensie.
- Voorbereiden contract- en verantwoording onderhandelingen en namens Defensie deelnemen aan deze onderhandelingen.
- Initiatiefnemer invoering SAP Solution Manager
- Ondersteunen van de Controller m.b.t. de budgetten voor het contract en wijzigingsvoorstellen en namens de Controller deelname aan de Change Commissie SPEER.

2002 - 2006
Hoofd Staf Controller & Informatiemanager Luchtmacht CIS Groep (LCG), Ministerie van Defensie
Taken:
- Verantwoordelijk voor de Plan & Control Cyclus, incl. het verzorgen van de rapportages en zorgdragen voor het verkrijgen van een goedkeurende Accountsverklaring.
- Schrijven jaarlijkse Bedrijfsplan, m.b.v. gegevens aangeleverd door afdelingshoofden.
- Opstellen jaarlijkse begroting en verantwoordelijk voor de budgetten.
- Beoordelen aanbestedingsdossiers.
- Verantwoordelijk voor de lokale informatievoorziening en de technische infrastructuur voor de Luchtmacht onderdelen in binnen en buitenland, incl. uitzendgebieden.
- Verantwoordelijk voor informatiebeleid.
- Uitvoeren SWOT-analyse.
- Deelname aan het Controllers- en het Informatie Managers overleg.
- Initiatiefnemer voor het realiseren van een werkorganisatie. Dit om het mogelijk te maken om met een onderbezetting van ca 30% nagenoeg alle taken toch uitgevoerd konden worden.
- In overleg met Arbo-deskundige zorgdragen voor adequaat meubilair.
- Inrichten en up to date houden van het bevoegdhedenregister.

2005 – 2006
Controller (JCG) Joint CIS Groep/CDC/Bedrijfsgroep ICT, Ministerie van Defensie
Taken:
- Schrijven 1e Bedrijfsplan incl. het verzamelen en verwerken van de budgetten
- Opstellen 1e begroting.
- Verzamelen van de benodigde informatie voor het Bedrijfsplan en de begroting bij de Defensiestaf, het Commando Zee Strijdkrachten, het Commando Land Strijdkrachten en het Commando Lucht Strijdkrachten.
- Ondersteunen reorganisatie van de separate Krijgsmacht CIS-afdelingen naar een Joint CIS-groep.

2005 – 2006
Chef-Staf LCG (“Werk Organisatie”), Ministerie van Defensie
Taken:
Op werkniveau leidinggeven aan diverse ondersteunende afdelingen (10 FTE).

2003 – 2006
Werkvoorzitter Onderdeels Change Advisory Board LCG, Ministerie van Defensie
Taken:
- Voorbereiden van adviezen in het kader van wijzigingsvoorstellen, met name gericht op de technische automatisering en C2 systemen.

2004 – 2005
Gastdocent Controllers Opleiding, Koninklijke Militaire Academie.

2000 – 2002
Informatie Manager Directie Control KLu, Ministerie van Defensie
Taken:
Verantwoordelijk voor het beleid en de informatievoorziening.

2001 – 2002
Officier Toegevoegd Administratieve Organisatie LCG, Ministerie van Defensie
Taken:
Verantwoordelijk voor het op orde brengen van de Administratieve Organisatie

2000 - 2000
Waarnemend Hoofd Product Verantwoordelijke Eenheid CIS, Koninklijke Luchtmacht Staf

Ondersteunen bij de interne reorganisatie en ondersteunen bij het leidinggeven (30 FTE).

1996 – 2000
Medewerker Bedrijfsbureau / Controller, DELM, Ministerie van Defensie

Officier Toegevoegd Bedrijfsbureau, Officier Toegevoegd Kantoor Bedrijfsadministratie, tevens Informatie Manager, tevens Voorzitter Projectgroep Millennium/DELM, tevens Voorzitter RIMACIS/DELM, tevens Kassier, tevens kasbeheerder en Waarnemend Controller.

1995 – 1996
Officier Materieel Logistiek in opleiding, Vlb Eindhoven & DELM, Ministerie van Defensie

1984 – 1995
Specialist Meteorologie en Squadron Assistent Meteorologie, Ministerie van Defensie

1980 – 1984
Voorraadadministrateur bij Technische Unie te Amersfoort.

Lees meer

Software kennis

 • MS Excel
 • MS Word
 • MS Powerpoint
 • Linkedin
 • MS Project

Software kennis


 • MS Excel
 • MS Word
 • MS Powerpoint
 • Linkedin
 • MS Project
 • Joomla
 • SAP
Lees meer

Opleiding

2003
Defensie Controllers Opleiding, KMA te Breda. Diploma behaald, Masterniveau gelijkwaardig.
Hoofdvakken:
Strategisch Management en Organisatie inrichting, Management control systems, Financiële management control systems, Toezicht en Verantwoording Onderzoek processen Koninklijke Marechaussee Schiphol en indienen van een onderbouwd voorstel ter verbetering.

1991 - 1995
HEAO Bedrijfskundige Informatica, Hogeschool Eindhoven te Eindhoven. Diploma behaald (B ASc)
Hoofdvakken:
Informatiekunde, bestaande uit: EDP-auditing, Software enginering, Kennissystemen, Systems & Networks, Databases en Informatiesystemen/Systeemontwikkeling.
Bedrijfskunde, bestaande uit: Administratieve Organisatie, Management & Organisatie, Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Logistiek, Kwantitatieve Methoden (Statistiek / Wiskunde / Simulatie)

Opleiding

2003
Defensie Controllers Opleiding, KMA te Breda. Diploma behaald, Masterniveau gelijkwaardig.
Hoofdvakken:
Strategisch Management en Organisatie inrichting, Management control systems, Financiële management control systems, Toezicht en Verantwoording Onderzoek processen Koninklijke Marechaussee Schiphol en indienen van een onderbouwd voorstel ter verbetering.

1991 - 1995
HEAO Bedrijfskundige Informatica, Hogeschool Eindhoven te Eindhoven. Diploma behaald (B ASc)
Hoofdvakken:
Informatiekunde, bestaande uit: EDP-auditing, Software enginering, Kennissystemen, Systems & Networks, Databases en Informatiesystemen/Systeemontwikkeling.
Bedrijfskunde, bestaande uit: Administratieve Organisatie, Management & Organisatie, Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Logistiek, Kwantitatieve Methoden (Statistiek / Wiskunde / Simulatie)

Lees meer

Kerncompetenties

 • Zelfvertrouwen
 • Toewijding
 • Plannen en organiseren
 • Integriteit
 • Stressbestendigheid

Kerncompetenties


 • Zelfvertrouwen
 • Toewijding
 • Plannen en organiseren
 • Integriteit
 • Stressbestendigheid
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Samenwerken
 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Informatie-analyse
 • Discipline
 • Betrokkenheid
 • Motiveren
 • Snel schakelen
 • Creativiteit
 • Toekomstvisie
 • Vasthoudendheid
 • Verandervermogen
 • Durf
 • Samenbindend leiderschap
 • Prioritering
 • Initiatief nemen
 • Mondelinge vaardigheid
 • Organisatiegericht aansturen
 • Oordeelsvorming
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Onafhankelijkheid
 • Besluitvaardigheid
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Spaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: ZZp'er
 • Functie: Consultant
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Bedrijfsadviseur, Bedrijfseconoom, Business Consultant, Business Controller, Consultant, Manager Logistiek
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim, Freelance, ZZP, Gedetacheerd
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Gerrit van't Veld te bekijken